ได้ แต่ต้องแน่ใจว่าได้ใส่ซิมการ์ดลงในช่องใส่ซิมการ์ดภายใน (SIM1)