ฉันสามารถใช้เพียงซิมการ์ดเดียวในโทรศัพท์ Nokia ของฉัน แม้ว่าจะมีช่องซิมให้ 2 ช่องได้หรือไม่

ได้ แต่ต้องแน่ใจว่าได้ใส่ซิมการ์ดลงในช่องใส่ซิมการ์ดภายใน (SIM1)