ฉันสามารถใช้ซิมการ์ดทั้งสองอันพร้อมกันในโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้หรือไม่

ซิมการ์ดทั้งสองอันสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้พร้อมกัน แต่ในขณะที่ซิมการ์ดหนึ่งถูกใช้งานอยู่ เช่น กำลังโทรออก ส่งหรือรับข้อความ หรือโอนถ่ายข้อมูล ซิมการ์ดอีกอันหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานได้