ไม่ได้ แต่ในขณะที่ซิมการ์ดหนึ่งทำงานอยู่ เช่น กำลังโทรออก ส่งหรือรับข้อความ หรือโอนถ่ายข้อมูล ซิมการ์ดอีกอันหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานได้