เพราะเหตุใดแถบสัญญาณของซิมการ์ดหนึ่งอันบนหน้าจอมักจะหายไปเมื่อฉันใช้สายด้วยซิมการ์ดอีกอันหนึ่ง

ซิมการ์ดทั้งสองอันสามารถใช้งานได้พร้อมกันเมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ แต่ในขณะที่ซิมการ์ดหนึ่งถูกใช้งานอยู่ เช่น กำลังโทรออก ส่งหรือรับข้อความ หรือโอนถ่ายข้อมูล ซิมการ์ดอีกอันหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานได้ นั่นคือเหตุผลที่แถบสัญญาณของซิมการ์ดอีกอันหนึ่งหายไป