เมื่อมีการใช้งาน SIM1 อยู่ เช่น โทรออก และผู้โทรโทรมาที่หมายเลขของ SIM2 ผู้โทรจะได้ยินเสียงสัญญาณสายไม่ว่างหรือไม่

ในกรณีนี้ จะไม่สามารถติดต่อหมายเลขของ SIM 2 ได้ ผู้โทรติดต่อหมายเลข SIM2 จะได้ยินอะไรนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ เช่น ผู้โทรอาจได้ยินข้อความ "ขออภัย หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ โปรดโทรอีกครั้งภายหลัง"