ฉันจะสามารถใช้ Nokia Suite กับโทรศัพท์สองซิม (โทรศัพท์ที่มีสองซิมการ์ด) ได้อย่างไร

โดยทั่วไป คุณสามารถใช้โทรศัพท์สองซิมได้เหมือนกับโทรศัพท์ที่มีเพียงซิมเดียว เมื่อคุณส่งข้อความหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Nokia Suite ใช้ซิมการ์ดที่อยู่ในที่วางซิมการ์ดของโทรศัพท์ การ์ดนี้อยู่ในชื่อ "SIM1" หากคุณไม่ได้เปลี่ยนชื่อการ์ด หากต้องการส่งข้อความหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยซิมการ์ดอื่น ให้สลับซิมการ์ดที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ