Twitter สำหรับ Nokia มีอะไรใหม่ๆ บ้าง

  • แก้ไขรูปแบบ
  • การอัพโหลดจากแกลอรี่
  • ส่งข้อความตรง
  • สร้างบัญชี Twitter ใหม่ด้วยระบบลงทะเบียนที่มีมาให้
  • การจัดเก็บการค้นหา
  • รีทวีต
  • โพสต์พร้อมที่ตั้ง
  • ดูเทรนด์และเรื่องเด่น
  • ติดตาม/เลิกติดตาม
  • บล็อก/เลิกบล็อก