Nokia 112 - ฉันสามารถติดตั้ง Twitter สำหรับ Nokia บนโทรศัพท์ของฉันได้หรือไม่

แอป Twitter สำหรับ Nokia จะได้รับการติดตั้งล่วงหน้าในโทรศัพท์ของคุณหรือเปิดให้บริการในร้านค้า Nokia ทั้งขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์บางรุ่นจำเป็นต้องอัพเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน โทรศัพท์ที่สนับสนุนมีดังนี้

 • Asha 200
 • Asha 201
 • Asha 202
 • Asha 203
 • Asha 205
 • Asha 205 Dual SIM
 • Asha 210
 • Asha 210 Dual SIM
 • Asha 300
 • Asha 302
 • Asha 303
 • Asha 305
 • Asha 306
 • Asha 308
 • Asha 309
 • Asha 310
 • Asha 311
 • Asha 500
 • Asha 500 Dual SIM
 • Asha 501
 • Asha 501 Dual SIM
 • Asha 502 Dual SIM
 • Asha 503
 • Asha 503 Dual SIM
 • Nokia 109
 • Nokia 110
 • Nokia 111
 • Nokia 112
 • Nokia 113
 • Nokia 114
 • Nokia 206
 • Nokia 206 Dual SIM
 • Nokia 207
 • Nokia 208
 • Nokia 208 Dual SIM
 • Nokia 301
 • Nokia 301 Dual SIM
 • Nokia 515
 • Nokia 515 Dual SIM
 • C2-01
 • C2-02
 • C2-03
 • C2-05
 • C2-06
 • C3-00
 • C3-01
 • X2-00
 • X2-01
 • X2-02
 • X2-05
 • X3-00
 • X3-02