1. เลือก เมนู > แอป > แอปฯ ของฉัน และเลือก Twitter2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และลงชื่อเข้าหากคุณยังไม่มีบัญชี Twitter คุณสามารถสร้างได้โดยใช้ลิงค์ลงทะเบียน