ได้ คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับ Tweets โดย Nokia