Twitter สำหรับ Nokia รองรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้ายได้หรือไม่

ได้ แอปนี้รองรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้ายบางภาษา แต่เค้าโครงของภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้ายจะเหมือนกับภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา