1. หากแบตเตอรี่ไม่มีประจุอยู่เลย ให้ชาร์จโทรศัพท์เป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จของโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จจะจ่ายกระแสไฟฟ้า 1A หากคุณลองชาร์จด้วย USB คอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป USB คอมพิวเตอร์จะจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ต่ำกว่า และใช้เวลาในการชาร์จนานกว่ามาก จากนั้นลองเปิดโทรศัพท์อีกครั้ง

2. รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ โดยทำดังนี้

  • โทรศัพท์ที่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้: ถอดแบตเตอรี่ออกประมาณ 30 วินาที
  • โทรศัพท์ Lumia ที่มีแบตเตอรี่ในตัว: เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ จากนั้นกดปุ่ม เปิด/ปิด และ ลดระดับเสียง ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าโทรศัพท์จะสั่น ปล่อยปุ่ม แล้วโทรศัพท์จะรีเซ็ต

หมายเหตุ: หลังจากรีเซ็ต คุณอาจต้องตั้งวันที่และเวลาบนโทรศัพท์

3. ลองใช้อุปกรณ์ชาร์จกับโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาเกิดขึ้นที่อุปกรณ์ชาร์จหรือไม่