แชต Nokia ไม่มีในร้านค้า Nokia แต่ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในโทรศัพท์บางรุ่นเท่านั้น

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชั่น แชต โทรศัพท์จะตรวจสอบการอัพเดตและแจ้งให้คุณติดตั้งหากมีเวอร์ชันใหม่ให้บริการ