เหตุใดแชต MSN Messenger จึงไม่ทำงานบนอุปกรณ์ Nokia ของฉัน

ไมโครซอฟท์จะเกษียณ MSN Messenger ในต้นเดือนมีนาคม 2014 คุณจะไม่สามารถไปถึงรายชื่อ MSN ของคุณโดยใช้โปรแกรม Nokia นี้