ฉันจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ไดรเวอร์สายเคเบิลเชื่อมต่อของ Nokia ได้อย่างไร

คุณต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือที่สมัครไว้สำหรับซิมการ์ดของคุณ อาจมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์แล้ว
 2. เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
 3. ในโทรศัพท์ เลือก โมเด็ม เป็นโหมดการเชื่อมต่อ และรอจนกว่าจะติดตั้งไดรเวอร์เสร็จทั้งหมด

หากคุณใช้ Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista:

 1. บนคอมพิวเตอร์ คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > ศูนย์เครือข่ายและการแชร์ข้อมูลและคลิก ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่
 2. คลิก เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต > Dial-Up จากหน้าต่างป็อปอัพ > Dial-Up
 3. พิมพ์ *99# เป็นหมายเลขโทรศัพท์สำหรับหมุนโมเด็ม และคลิก เชื่อมต่อ
 4. ในการตัดการเชื่อมต่อ คลิกไอคอนสถานะการเชื่อมต่อที่แถบงาน ไฮไลต์ชื่อการเชื่อมต่อ และคลิก ตัดการเชื่อมต่อ

หากคุณใช้ Windows XP:

 1. บนคอมพิวเตอร์ คลิก เริ่มต้น > แผงควบคุม > การเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 2. คลิก สร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่ายในสถานที่ทำงานของคุณ
 3. คลิก การเชื่อมต่อแบบ Dial-up จากหน้าต่างป็อปอัพ
 4. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อบริษัท และ *99# เป็นหมายเลขโทรศัพท์
 5. คลิก สร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปและคลิก ตกลง
 6. ในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ให้ดับเบิลคลิกที่ทางลัดการเชื่อมต่อแบบ Dial-up บนเดสก์ท็อปของคุณ
 7. ในการตัดการเชื่อมต่อ ให้ดับเบิลคลิกไอคอนสถานะการเชื่อมต่อที่แถบงาน และคลิก ตัดการเชื่อมต่อ