การ์ดหน่วยความจำของฉันทำงานผิดปกติในโทรศัพท์ Asha

1. ปิดโทรศัพท์แล้วถอดการ์ดหน่วยความจำออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีถอดการ์ดหน่วยความจำ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ Nokia

2. เชื่อมต่อการ์ดหน่วยความจำกับพีซีด้วย USB หรืออะแดปเตอร์การ์ด SD การ์ดหน่วยความจำของคุณควรแสดงเป็นไดรฟ์แยกบนคอมพิวเตอร์

  1. หากพบกล่องข้อความที่แสดงปัญหาของการ์ดหน่วยความจำ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแก้ปัญหา
  2. หากพีซีมองไม่เห็นการ์ดหน่วยความจำ อาจเป็นเพราะการ์ดหน่วยความจำเสียหายหรือมีรหัสป้องกันจากอุปกรณ์ที่เคยใช้ก่อนหน้า ให้ลบรหัสผ่านบนการ์ดหน่วยความจำด้วยอุปกรณ์ที่เคยใช้ก่อนหน้า

3. ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องในโทรศัพท์จนกระทั่งล็อคเข้าที่

4. ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำด้วยโทรศัพท์ Nokia ก่อนการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายระหว่างฟอร์แมต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ Nokia

การดำเนินการที่กล่าวมามักจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ทดสอบกับการ์ดหน่วยความจำอื่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เพื่อดูว่าปัญหานั้นมาจากการ์ดหรือไม่ ขณะนี้การ์ดหน่วยความจำบางการ์ดไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ของคุณ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้ใช้การ์ดที่มีความเร็วขนาด 4 - 32GB ซึ่งผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น SanDisk Extreme Pro, Toshiba Exceria หรือ Samsung Pro