ฉันจะดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นการถ่ายโอนในโทรศัพท์ Nokia S40 ของฉันได้อย่างไร

แอปพลิเคชั่นพร้อมให้บริการทั่วโลก ผู้ใช้โทรศัพท์ Nokia 301, Nokia 208 และ Nokia 206 สามารถใช้งานได้ฟรีโดยดาวน์โหลดจากร้านค้า Nokia

หมายเหตุ: ในตอนแรก แอปการถ่ายโอนจะให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับโทรศัพท์ Nokia 208