ลำดับแรก ลองแก้ไขแบบง่ายๆ

หากคุณกำลังคิดจะส่งโทรศัพท์ของคุณไปซ่อม ลองตรวจสอบด้วยขั้นตอนง่ายๆ นี้ก่อน ขั้นตอนเหล่านี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาของคุณและช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก


easyfix1 การแก้ไขเบื้องต้น 1: ปิดแล้วเปิดเครื่องโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่์

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก รอสักครู่ จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับคืน และเปิดเครื่อง


easyfix2 การแก้ไขเบื้องต้น 2: ชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

ชาร์จแบตเตอรี่
1. เสียบที่ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง

2. เสียบสายชาร์จเข้ากับโทรศัพท์

3. เมื่อโทรศัพท์เตือนว่าชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดสายชาร์จออกจากโทรศัพท์และจากเต้ารับบนผนัง

หากแบตเตอรี่คายประจุหมดแล้วโดยสมบูรณ์ อาจต้องใช้เวลาประมาณสักสองสามนาทีก่อนที่จะสัญญาณเตือนว่ากำลังชาร์จจะปรากฎขึ้นหรือก่อนที่คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้

หากแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ในการเริ่มต้นชาร์จ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับที่ชาร์จจากนั้นถอดออกแล้วเสียบใหม่อีกครั้ง


easyfix3 การแก้ไขเบื้องต้น 3: เรียกคืนค่าตั้งจากโรงงาน

เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มแรก: หากโทรศัพท์ของคุณไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างไปเป็นค่าแรกเริ่มได้ แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อเอกสารหรือไฟล์ที่เก็บบนโทรศัพท์ของคุณ แต่เราขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลก่อนที่จะเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน ดูคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

1. ปิดการโทรทั้งหมดแล้วเชื่อมต่อ

2. เลือก เมนู > ตั้งค่าและเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน > เฉพาะการตั้งค่า

3. พิมพ์รหัสความปลอดภัย

หลังจากเรียกคืนเป็นค่าแรกเริ่ม โทรศัพท์จะปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง อาจใช้เวลานานกว่าเดิม

ชุดอัพเดทซอฟท์แวร์

ในหลายกรณี คุณจำเป็นต้องอัพเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นอีกครั้ง

ดูวิธีการอัพเดตซอฟต์แวร์

ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายบริการ

ติดต่อเราได้ โดยเลือกช่องทางติดต่อที่คุณต้องการ

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ศูนย์บริการ

นำโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ

ค้นหาศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด