แบตเตอรี่ของฉันชาร์จไม่เต็ม

  1. ปิดโทรศัพท์ของคุณ
  2. ถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วนำแบตเตอรี่ออก ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในโทรศัพท์
  3. เปิดโทรศัพท์ของคุณ และต่อกับอุปกรณ์ชาร์จอีกครั้ง

หมายเหตุ: ใช้อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของ Nokia ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ อุปกรณ์ชาร์จรุ่นเก่ากว่านี้อาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มได้