ฉันลืมรหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์ Nokia (Series 40) ของฉัน

ลองป้อนรหัสรักษาความปลอดภัยเริ่มต้น 12345 หากเครื่องไม่ยอมรับ แสดงว่าโทรศัพท์ต้องได้รับการซ่อม

หากคุณรีเซ็ตโทรศัพท์ จะทำให้ไม่มีการกำหนดรหัส หรือรีเซ็ตเป็น 12345 ในการตั้งรหัสใหม่อีกครั้งหรือเปลี่ยนรหัส ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > รหัสผ่าน > สร้างรหัสรักษาความปลอดภัย หรือ เปลี่ยนรหัสรักษาความปลอดภัย