ฉันไม่สามารถโทรออกได้

  1. ตรวจดูความแรงของสัญญาณบนหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ ในการเพิ่มความแรงของสัญญาณ ให้ลองย้ายที่โทรศัพท์ของคุณเล็กน้อย หรือย้ายไปที่หน้าต่าง หากคุณกำลังโทรจากภายในอาคาร
  2. ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณใช้เครือข่าย 2G (GSM) เท่านั้น: เลือก การตั้งค่า > โทรศัพท์ > โหมดเครือข่าย
  3. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้อยู่ในโหมดออฟไลน์หรือโหมดบนเครื่องบิน: เลือก การตั้งค่า > รูปแบบ
  4. รีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณและลองโทรออกอีกครั้ง

หากความแรงของสัญญาณยังคงต่ำอยู่ในบางพื้นที่ เป็นไปได้ว่าเครือข่ายอาจไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่ดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ