ฉันไม่ได้ยินสิ่งที่ผู้โทรอีกฝ่ายพูด

หากคุณไม่ได้ยินเสียงอีกฝ่ายหนึ่ง อาจเป็นไปได้ว่าเนื่องมาจากโทรศัพท์ของคุณมีปัญหาที่ลำโพงภายใน ตรวจสอบตามขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ก่อน

  1. รีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณ ยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสียงภายนอกทั้งหมด เช่น หูฟังแบบมีสายและอุปกรณ์ Bluetooth
  2. โทรออกหรือฟังข้อความเสียงในโทรศัพท์ของคุณ ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเพิ่มเสียง (คุณอาจเห็นแถบระดับเสียงแสดงอยู่บนหน้าจอเมื่อกดปุ่มปรับระดับเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ของคุณ)
  3. ใช้ตัวเลือกขณะโทรของโทรศัพท์ สลับไปที่โหมดลำโพงเพื่อตรวจสอบดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จหรือไม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ)
  4. หากคุณสามารถได้ยินเสียงอีกฝ่ายหนึ่งในโหมดลำโพง ให้ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุใดปิดกั้นช่องเปิดของลำโพงภายในบนโทรศัพท์ของคุณอยู่ เช่น เคสเสริมหรือฟิล์มป้องกัน
  5. หากคุณยังคงไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงภายใน ให้เชื่อมต่อกับหูฟังแบบมีสายที่ใช้งานร่วมกันได้ ใช้นิ้วค่อยๆ ดันและดึงปลั๊กเสียง แล้วถอดออก หากแก้ไขได้ ตรวจสอบขั้วต่อสัญญาณเสียงดูว่ามีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกใดๆ ติดอยู่หรือไม่