1. โทรออก แล้วเพิ่มระดับเสียงโดยกดปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านขวาของโทรศัพท์
  2. การเชื่อมต่อหูฟังแบบมีสายที่ใช้ร่วมกันได้ หากหูฟังทำงาน ให้ถอดออกเพื่อแก้ไขปัญหาของลำโพงภายในต่อ
  3. ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นโหมดลำโพง แล้วทดสอบอีกครั้ง
  4. หากยังคงพบปัญหา ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หลังการดำเนินการดังกล่าว คุณอาจต้องปรับระดับเสียงใหม่