ผู้โทรอีกฝ่ายบน Asha ของฉันไม่ได้ยินเสียงฉัน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ปิดเสียงไมโครโฟน

2. หากมีเสียงรบกวนรอบข้าง ให้ย้ายไปยังบริเวณที่เงียบขึ้น

3. ตรวจสอบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับเบอร์โทรศัพท์ที่โทรออกหรือโทรเข้าเป็นบางเบอร์หรือไม่

4. เชื่อมต่อหูฟังแบบมีสายพร้อมไมโครโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้ หากหูฟังทำงาน ให้ถอดออกเพื่อแก้ไขปัญหาของไมโครโฟนภายในต่อ

5. ปิดแล้วเปิดโทรศัพท์ จากนั้นให้ทดสอบไมโครโฟนและลำโพงโทรศัพท์ด้วยแอปพลิเคชั่นบันทึกเสียงฟรีแบบใดก็ได้ที่มีอยู่ในร้านค้า Nokia บันทึกคลิปเสียง และเล่นไฟล์ที่บันทึก หากคุณได้ยินเสียงจากไฟล์ที่บันทึก แสดงว่าไมโครโฟนของคุณทำงานอยู่

6. หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้หาตำแหน่งไมโครโฟนโทรศัพท์ของคุณ แล้วตรวจดูว่าไม่มีสิ่งใดปิดกั้นช่องไมโครโฟน ในการค้นหาช่องไมโครโฟน โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณหรือค้นหาจากเว็บไซต์เพื่อดูบท: สำรวจปุ่มและส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์