คุณภาพเสียงขาเข้าไม่ดี ระหว่างการโทร

  1. ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอโทรศัพท์ และย้ายไปยังบริเวณที่รับสัญญาณได้ดีขึ้น 
  2. ตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานลำโพงของโทรศัพท์ หรือขณะใช้งานชุดหูฟังแบบมีสายหรือไม่ 
  3. ตรวจสอบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับเฉพาะบางเบอร์ที่โทรออกหรือโทรเข้าหรือไม่ และมีความแตกต่างหรือไม่ในกรณีที่คุณเป็นหรือไม่ได้เป็นฝ่ายโทรออก
  4. ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับให้มีระดับเสียงที่เหมาะสมที่สุด
  5. บันทึกคลิปเสียง และเล่นไฟล์ที่บันทึก การทำเช่นนี้จะทดสอบความสามารถของไมโครโฟนและลำโพงของคุณได้ภายในครั้งเดียว