โทรศัพท์ของฉันเสียหายทางกายภาพ

หากคุณมีเหตุผลใดๆ ที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าส่วนประกอบภายในเครื่องโทรศัพท์ของคุณเสียหายหรือเปียก รวมถึงแบตเตอรี่ ให้หยุดการใช้โทรศัพท์ โปรดทราบว่าการรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องมาจากของเหลวและทางกายภาพ โปรดอ้างอิงการรับประกันแบบจำกัดของคุณสำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม