ฉันจะรีเซ็ตชุดหูฟังบลูทูธ Nokia ได้ย่างไร

หากชุดหูฟังไม่ทำงานแม้ว่าจะชาร์จแล้ว ให้รีเซ็ตโดยการเสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับชุดหูฟังพร้อมกับกดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้