เสียงหยุดลงทันทีขณะที่ฉันกำลังฟังเพลงด้วยชุดหูฟัง ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณใช้ชุดหูฟังแบบมีสาย ให้ดึงสายออกและเสียบเข้ากับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง และรีสตาร์ทเครื่องเล่นเพลงหากคุณใช้ชุดหูฟังไร้สาย ให้ปิดหูฟังของคุณเพื่อตัดการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นจึงจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์อีกครั้ง