วิดีโอแนะนำ

Lumia 540 Dual SIM - ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia 540 Dual SIM - วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Lumia 430 Dual SIM - วิธีใส่ซมิ การด์ และการด์ หน่วยความจำ
Lumia 430 Dual SIM - ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia 640 - วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Lumia 640 – ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia 640 XL - วธิ ีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Lumia 640 XL - ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia 532 และ 532 Dual SIM - ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia 532 และ 532 Dual SIM - วธิ ีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Lumia 435 และ 435 Dual SIM - ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia 435 และ 435 Dual SIM - วิธีใส่ซมิ การด์ และการด์ หน่วยความจำ
Lumia 535 และ 535 Dual SIM - วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Lumia 535 & 535 Dual SIM - ปุ่มและส่วนประกอบของเครื่อง
Nokia Lumia 830: ปุ่มและส่วนประกอบ
Nokia Lumia 830: วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Nokia Lumia 730 Dual SIM และ 735: วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Nokia Lumia 730 Dual SIM และ 735: ปุ่มและส่วนประกอบ
วิธีใชคุ้ณสมบตั ิสองซมิ
Lumia - วธิ ีดาวน์โหลดแอพจาก Store

ชุมชน

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

  • ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ ดูวิธีการติดต่อโดยรวมทั้งหมดที่ให้บริการในที่ตั้งของคุณ

    ดูตัวเลือกสำหรับติดต่อ