วิดีโอแนะนำ

Lumia 430 Dual SIM - วิธีใส่ซมิ การด์ และการด์ หน่วยความจำ
Lumia 430 Dual SIM - ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia 640 – ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia 640 - วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Lumia 640 XL - วธิ ีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Lumia 640 XL - ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia 532 และ 532 Dual SIM - ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia 532 และ 532 Dual SIM - วธิ ีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Lumia 435 และ 435 Dual SIM - ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia 435 และ 435 Dual SIM - วิธีใส่ซมิ การด์ และการด์ หน่วยความจำ
Lumia 535 และ 535 Dual SIM - วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Lumia 535 & 535 Dual SIM - ปุ่มและส่วนประกอบของเครื่อง
Nokia Lumia 830: ปุ่มและส่วนประกอบ
Nokia Lumia 830: วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Nokia Lumia 730 Dual SIM และ 735: วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Nokia Lumia 730 Dual SIM และ 735: ปุ่มและส่วนประกอบ
Lumia - วธิ ีดาวน์โหลดแอพจาก Store
Lumia - Lumia วิธีใช้+‎เคล็ดลับ
Lumia - วธิ ีอพั เดต Lumia Denim
Lumia - Windows Phone สำหรับผู้เริ่มใช้

ติดต่อถึงกันได้