โทรศัพท์ของคุณจะชาร์จต่อไปในทันทีเมื่อ DC-18 มีพลังงานเพียงพอ (โดยทั่วไปมากกว่า 75%) หาก DC-18 มีพลังงานไม่เพียงพอ DC-18 จะชาร์จก่อนจนกระทั่งมีพลังงานเพียงพอที่จะชาร์จโทรศัพท์

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง