ระหว่างที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วย DC-18 ฉันเสียบสาย micro-USB เพื่อชาร์จ DC-18 ในเวลาเดียวกัน ทำไมโทรศัพท์ของฉันจึงหยุดชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณจะชาร์จต่อไปในทันทีเมื่อ DC-18 มีพลังงานเพียงพอ (โดยทั่วไปมากกว่า 75%) หาก DC-18 มีพลังงานไม่เพียงพอ DC-18 จะชาร์จก่อนจนกระทั่งมีพลังงานเพียงพอที่จะชาร์จโทรศัพท์