ฉันชาร์จ DC-18 จากเต้ารับที่ผนังและในเวลาเดียวกัน ฉันก็เสียบสาย micro-USB ที่โทรศัพท์เพื่อชาร์จ DC-18 และโทรศัพท์ของฉันพร้อมๆ กัน ทำไมโทรศัพท์ของฉันจึงไม่เริ่มการชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณจะเริ่มการชาร์จในทันทีเมื่อ DC-18 มีพลังงานเพียงพอ (โดยทั่วไปมากกว่า 75%) หาก DC-18 มีพลังงานไม่เพียงพอ DC-18 จะชาร์จก่อนจนกระทั่งมีพลังงานเพียงพอที่จะชาร์จโทรศัพท์