DC-18 น่าจะได้รับการชาร์จจนเกือบเต็มแล้ว ในกรณีนี้ ไฟสัญลักษณ์ดวงที่ 4 บ่งชี้ว่า DC-18 พร้อมสำหรับการชาร์จแล้ว ถอดสายออกจากโทรศัพท์และเก็บขั้วต่อ micro-USB เพื่อให้ DC-18 อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน จากนั้น ไฟสัญลักษณ์จะปิดเพื่อแสดงว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง