โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานเมื่อถูกใช้งานรวมถึงขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย แบตเตอรี่ของโทรศัพท์อาจไม่ได้รับการชาร์จจนเต็มในสถานการณ์เช่นนี้ DC-18 คืออุปกรณ์ชาร์จล่วงหน้าที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับโทรศัพท์ของคุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง