ฉันใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จด้วยอุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา DC-18 ในขณะเดินทาง DC-18 ได้รับการชาร์จจนเต็มเมื่อฉันเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ ทำไมโทรศัพท์ของฉันจึงไม่ชาร์จจนเต็ม

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานเมื่อถูกใช้งานรวมถึงขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย แบตเตอรี่ของโทรศัพท์อาจไม่ได้รับการชาร์จจนเต็มในสถานการณ์เช่นนี้ DC-18 คืออุปกรณ์ชาร์จล่วงหน้าที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับโทรศัพท์ของคุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ