โดยปกติ ระยะเวลาชาร์จจะน้อยกว่า 5 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง