ไฟสัญลักษณ์จะดับลงเมื่อ DC-18 เสร็จสิ้นการชาร์จ ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากอุปกรณ์ของคุณ DC-18 จะแสดงระดับประจุแบตเตอรี่เมื่อคุณถอดสายเคเบิลออกหรือเก็บเข้าไป

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง