เมื่อฉันชาร์จ DC-18 ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ USB หรือสาย USB ที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ของฉัน ฉันควรทำอะไรเมื่อไฟสัญลักษณ์ทั้งหมดหยุดกะพริบ

ไฟสัญลักษณ์จะดับลงเมื่อ DC-18 เสร็จสิ้นการชาร์จ ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากอุปกรณ์ของคุณ DC-18 จะแสดงระดับประจุแบตเตอรี่เมื่อคุณถอดสายเคเบิลออกหรือเก็บเข้าไป