ทำไมการชาร์จโทรศัพท์ด้วย DC-18 จึงใช้เวลานานกว่าการชาร์จด้วยอุปกรณ์ชาร์จ USB จากเต้ารับที่ผนัง

กระแสไฟออกของ DC-18 จะจำกัดอยู่ที่ 600mA เนื่องจากได้รับการออกแบบให้มีความกะทัดรัดและพกพาได้อย่างสะดวก ทั้งนี้อุปกรณ์ชาร์จอาจมีกระแสไฟออกที่สูงกว่าขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ชาร์จ USB สำหรับเต้ารับที่ผนัง