คุณต้องมีซอฟต์แวร์การซิงโครไนซ์ที่เหมาะสมและแอพสำหรับคอมพิวเตอร์ Zune ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ ในการดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zune ให้ไปที่ support.xbox.com/zune/software/download คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

การติดตั้งอาจใช้เวลาสักครู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งคุณต้องติดตั้งและจำนวนข้อมูลที่คุณจะซิงค์

รูปแบบไฟล์บางประเภท เช่น 3gpp อาจถ่ายโอนไม่ได้ แอพพลิเคชั่นตัวแปลงค่าของบริษัทอื่นบางตัวอาจใช้แปลงไฟล์ดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่ถ่ายโอนได้

คำแนะนำนี้อาจใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์บางรุ่นและผู้ผลิตโทรศัพท์บางราย

Nokia Symbian และโทรศัพท์ Series 40, Android, Blackberry

 1. ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณกับคอมพิวเตอร์
 2. ซิงค์เนื้อหาที่ต้องการเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์การซิงโครไนซ์ที่เหมาะสม เช่น Nokia Suite, HTC Sync หรือ Samsung Kies จำโฟลเดอร์ที่คุณซิงค์ไฟล์ไว้
 3. เมื่อซิงค์เสร็จแล้ว ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์ และเปิด Zune
 4. ในการตั้งค่า Zune ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟล์เดอร์นั้นเป็นโฟลเดอร์เดียวกันกับที่คุณใช้เมื่อซิงค์ด้วยซอฟต์แวร์การซิงโครไนซ์
 5. ใน Zune ให้เลือกประเภทเนื้อหาในคอลเลคชันของคุณ และซิงค์เนื้อหานั้นกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

iPhone

 1. ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เลือกนำเข้ารูปภาพและวิดีโอโดยใช้ Windows จำโฟลเดอร์ที่คุณซิงค์ไฟล์ไว้
 3. เมื่อซิงค์เสร็จแล้ว ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์ และเปิด Zune
 4. ในการตั้งค่า Zune ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟล์เดอร์นั้นเป็นโฟลเดอร์เดียวกันกับที่คุณนำเนื้อหาเข้าคอมพิวเตอร์
 5. ใน Zune ให้เลือกประเภทเนื้อหาในคอลเลคชันของคุณ และซิงค์เนื้อหานั้นกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

Windows Phone

 1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
 2. เปิด Zune และซิงค์เนื้อหาที่คุณต้องการกับคอมพิวเตอร์
 3. เมื่อซิงค์เสร็จแล้ว ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์
 4. ใน Zune ให้เลือกประเภทเนื้อหาในคอลเลคชันของคุณ และซิงค์เนื้อหานั้นกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

การถ่ายโอนเนื้อหาด้วย Apple Mac

หากคุณมี Apple Mac คุณสามารถใช้ แอพ Windows Phone (Mac OS) ในการซิงค์รูปภาพและวิดีโอจาก Mac ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ