คุณต้องมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและแอพสำหรับคอมพิวเตอร์ Zune ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ ในการดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zune ให้ไปที่ support.xbox.com/zune/software/download คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

การติดตั้งอาจใช้เวลาสักครู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องติดตั้งและจำนวนข้อมูลที่คุณจะถ่ายโอน

ไฟล์เพลงบางประเภทอาจได้รับการป้องกันโดยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) เพลงเหล่านี้ไม่ปรากฏในคอลเลคชันเพลง Zune และคุณไม่สามารถซิงค์เพลงดังกล่าวบนโทรศัพท์ Lumia ได้

คำแนะนำนี้อาจใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์บางรุ่นและผู้ผลิตโทรศัพท์บางราย

Nokia Symbian และโทรศัพท์ Series 40, Android, Blackberry

 1. ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณกับคอมพิวเตอร์
 2. ซิงค์เนื้อหาที่ต้องการเข้าคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เช่น Nokia Suite, HTC Sync หรือ Samsung Kies จำโฟลเดอร์ที่คุณซิงค์ไฟล์ไว้
 3. เชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์ และเปิด Zune ในคอมพิวเตอร์
 4. ในการตั้งค่า Zune โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟล์เดอร์นั้นเป็นโฟลเดอร์เดียวกันกับที่คุณใช้เมื่อซิงค์เนื้อหาเข้าคอมพิวเตอร์
 5. ใน Zune ให้เลือกเพลงที่ต้องการในคอลเลคชันของคุณ และซิงค์เพลงนั้นกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

iPhone

 1. ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์ และเปิด Zune ในคอมพิวเตอร์
 2. ในการตั้งค่า Zune ให้เลือกโฟล์เดอร์เดียวกับที่คุณใช้ซิงค์ด้วย iTunes
 3. ใน Zune ให้เลือกเพลงที่ต้องการในคอลเลคชันของคุณ และซิงค์เพลงนั้นกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

Windows Phone

 1. ใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ และเปิด Zune ในคอมพิวเตอร์
 2. ซิงค์เนื้อหาที่ต้องการกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. เชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์
 4. ใน Zune ให้เลือกเพลงที่ต้องการในคอลเลคชันของคุณ และซิงค์เพลงนั้นกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

การซิงค์คอลเลคชันเพลงของคุณกับคอมพิวเตอร์

 1. ด้วยสาย USB
 2. ด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

การซิงค์เพลงกับ Apple Mac

หากคุณใช้ Apple Mac ให้ดาวน์โหลด แอพ Windows Phone จาก Mac App Store