คุณสามารถตั้งค่า Nokia Lumia ให้ใช้บริการ Office 365 ได้อย่างไร

ในการกำหนดค่าบัญชี Office 365 ทำดังนี้

  1. ก่อนอื่น ให้เลือก Office Hub และปัดไปยัง Locations (ตำแหน่ง)
  2. แตะ Office 365 และเลือก Setup (ตั้งค่า)
  3. เลือกบัญชี Outlook ใหม่
  4. กรอกข้อมูลบัญชี (ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของ Office 365)
  5. เมื่อการตั้งค่าอีเมลของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด Finish (เสร็จสิ้น) แล้วไซต์ SharePoint จะถูกเพิ่มลงในแถบตำแหน่งโดยอัตโนมัติ
  6. แตะ Team site (ไซต์ทีม) และกรอกข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องแยกต่างหาก เพื่อเข้าถึง SharePoint บริษัทของคุณ

ดูวิธีตั้งค่า Nokia Lumia ให้ใช้บริการ Office 365 บน วีดีโอสนับสนุนของ Nokia