ฉันจะดูรายการปฏิทินที่ผ่านมาแล้วในโทรศัพท์ Lumia ของฉันได้หรือไม่

Windows Phone จะซิงค์ข้อมูลปฏิทิน เช่น การนัดหมาย งาน และรายการอื่นๆ ที่นัดหมายไว้ย้อนหลังได้สูงสุดสองสัปดาห์ หลังจากที่ซิงค์ข้อมูลเข้ากับโทรศัพท์แล้ว รายการดังกล่าวจะอยู่ในปฏิทินของโทรศัพท์เป็นเวลาสามเดือน หรืออีกนัยหนึ่งคือ โทรศัพท์จะจัดเก็บข้อมูลปฏิทินย้อนหลังสามเดือน ไม่มีตัวเลือกสำหรับการจัดเก็บรายการที่ไม่มีการทำซ้ำได้นานกว่านี้ ทั้งนี้ คุณสามารถดูเหตุการณ์ย้อนหลังผ่านทางเบราเซอร์มือถือของโทรศัพท์ โดยไปยังปฏิทินที่ http://calendar.live.com