ฉันจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจาก GPS ได้อย่างไร

เมื่อใช้ตัวรับ GPS โปรดแน่ใจว่าคุณอยู่ในบริเวณที่ท้องฟ้าแจ่มใส ตรวจดูว่ามือของคุณไม่ได้บังเครื่องรับ GPS โปรดอ่านคู่มือโทรศัพท์ของคุณในหัวข้อตำแหน่งของตัวรับ GPS การเชื่อมต่อ GPS อาจใช้เวลาตั้งแต่สองสามวินาทีไปจนถึงหลายนาที การเชื่อมต่อ GPS ในรถยนต์อาจใช้เวลานานกว่า

ขอแนะนำให้คุณใช้ GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS) เพื่อให้การเชื่อมต่อ GPS เร็วขึ้น GPS ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Nokia ซึ่งจะบอกโทรศัพท์ของคุณว่าจะสามารถใช้ดาวเทียม GPS ตัวไหนเพื่อเชื่อมต่อได้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการระบุ GPS อย่างมาก ในโทรศัพท์ Lumia คุณจะสามารถใช้งาน GPS แบบช่วยเหลือได้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานบริการค้นหาตำแหน่งและมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในขณะนั้น ในโทรศัพท์ Symbian สามารถเปิดใช้งาน GPS แบบช่วยเหลือในการตั้งค่าการจัดตำแหน่ง

หากไม่พบสัญญาณดาวเทียม ให้ปฏิบัติดังนี้

  • ตรวจสอบว่ามือของคุณไม่ได้บังตัวรับ GPS
  • หากคุณอยู่ภายในอาคาร ให้ออกไปภายนอกอาคารเพื่อให้รับสัญญาณได้ดีขึ้น
  • หากคุณอยู่นอกอาคาร ให้ย้ายไปยังพื้นที่เปิดโล่งมากขึ้น
  • หากสภาพอากาศไม่ดี หรือคุณอยู่ในอาคารหรือรถที่มีกระจกกันยูวีหรือความร้อน อาจส่งผลกระทบต่อความแรงของสัญญาณด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: GPS จะทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ การใช้ตัวรับ GPS อาจทำให้แบตเตอรี่ในโทรศัพท์ของคุณหมดเร็วขึ้น