การดูการออกอากาศ PowerPoint

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมในขณะที่เดินทาง และดูการออกอากาศงานนำเสนอ PowerPoint ผ่านอินเทอร์เน็ตได้บนโทรศัพท์ของคุณ

  1. เปิดอีเมล์ที่มีลิงค์ไปยังงานนำเสนอที่ออกอากาศ และแตะลิงค์