Nokia Lumia 610 - การดูกำหนดการ

คุณสามารถเรียกดูเหตุการณ์ปฏิทินในมุมมองต่างๆ ได้

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ calendar iconCalendar
  2. หากต้องการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของปฏิทิน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา

การดูปฏิทินทั้งเดือน

  1. ในหน้าจอ day หรือ agenda แตะ month view icon

    ปัดขึ้นหรือลงเพื่อไปยังเดือนถัดไปหรือก่อนหน้า หากต้องการข้ามไปที่เดือนใดเดือนหนึ่งโดยเฉพาะ ให้เลือกเดือนที่ด้านบนของหน้าจอ

การดูตามวันที่

  1. ในหน้าจอ day หรือ agenda แตะ month view icon และวัน