การลบเอกสาร

หน่วยความจำโทรศัพท์เต็มแล้วใช่ไหม คุณสามารถลบเอกสาร Office ที่ไม่ต้องการอีกต่อไปได้

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ office iconOffice
  2. ปัดไปที่ locations และแตะ Phone หรือที่ตั้งเอกสารอื่นใดที่คุณต้องการลบ
  3. แตะเอกสารค้างไว้ แล้วแตะ delete