ตกแต่งเอกสารของคุณให้สวยงามแม้อยู่ระหว่างเดินทางด้วย Microsoft Word Mobile คุณสามารถแก้ไขเอกสาร และแบ่งปันงานของคุณบนไซต์ SharePoint ได้

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ office iconOffice

  1. ปัดไปที่ documents และแตะไฟล์ Word ที่คุณต้องการแก้ไข
  2. ในการแก้ไขข้อความ ให้แตะ edit icon
  3. ในการจัดเก็บเอกสารของคุณ ให้แตะ options icon > save

    ในการเข้าถึงเอกสารสำคัญอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรึงเอกสารนั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้น แตะเอกสารค้างไว้ แล้วแตะ pin to start

การเพิ่มข้อคิดเห็น

  1. แตะ edit icon > add comment icon

การค้นหาข้อความในเอกสาร

  1. แตะไฟล์ Word และ search icon

การส่งเอกสารทางอีเมล์

  1. แตะไฟล์ Word และ options icon > share...