ต้องการจดจำนัดหมายใช่หรือไม่ เพิ่มนัดหมายนั้นลงในปฏิทินของคุณ

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ calendar iconCalendar
  2. ปัดไปที่ day หรือ agendaแล้วแตะ plus icon
  3. ป้อนรายละเอียดในช่อง
  4. ในการเพิ่มการเตือนความจำ ให้แตะ more details > Reminderแล้วตั้งเวลาที่จะให้เตือน
  5. แตะ save icon

การแก้ไขหรือลบนัดหมาย

  1. แตะนัดหมายค้างไว้ และแตะ edit หรือ delete