การเขียนบันทึกย่อ

บันทึกย่อบนกระดาษง่ายต่อการสูญหาย คุณสามารถเขียนบันทึกย่อของคุณด้วย Microsoft OneNote Mobile แทนการจดบันทึกย่อลงบนกระดาษ ด้วยวิธีนี้ บันทึกย่อจะอยู่กับคุณตลอดเวลา คุณสามารถซิงค์บันทึกย่อของคุณกับ SkyDrive ได้ นอกจากนั้นยังสามารถเรียกดูและแก้ไขบันทึกย่อของคุณได้ด้วย OneNote บนโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือแบบออนไลน์ผ่านเว็บบราวเซอร์

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ office iconOffice
 2. ปัดไปที่ notes และแตะ plus icon
 3. เขียนบันทึกย่อของคุณ
 4. ในการจัดรูปแบบข้อความ ให้แตะ options icon > format
 5. ในการเพิ่มภาพ ให้แตะ add picture icon
 6. ในการบันทึกคลิปเสียง ให้แตะ speech icon
 7. ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กด back key

  หากตั้งค่าบัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณแล้ว ค่าที่เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกจัดเก็บและซิงค์กับค่าเริ่มต้นของสมุดบันทึก Personal (Web) บน SkyDrive ไม่เช่นนั้นค่าที่เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกจัดเก็บบนโทรศัพท์ของคุณ

การส่งบันทึกย่อในอีเมล์

 1. แตะบันทึกย่อและ send icon

  ในการเข้าถึงบันทึกย่อสำคัญอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรึงบันทึกย่อนั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้น แตะบันทึกย่อค้างไว้ แล้วแตะ pin to start