การสร้างสมุดงาน Excel

ด้วย Microsoft Excel Mobile คุณจะสามารถสร้างสมุดงาน Excel ใหม่

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ office iconOffice
  2. ปัดไปที่ documents และแตะ plus icon
  3. แตะที่ไฟล์ Excel เปล่าหรือแม่แบบ
  4. แตะเซลล์ แล้วแตะกล่องข้อความที่ด้านบนของเพจ
  5. ป้อนค่าหรือข้อความ
  6. ในการจัดเก็บสมุดงานของคุณ ให้แตะ options icon > save