พจนานุกรมในตัวช่วยให้คุณเขียนข้อความได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ข้อความ คุณจะสังเกตเห็นว่าโทรศัพท์ของคุณแนะนำคำโดยอ้างอิงตามตัวอักษรที่คุณพิมพ์ไป คุณสามารถกดคำที่แนะนำนั้นเพื่อเพิ่มคำดังกล่าวลงในข้อความของคุณ หากคุณต้องการให้โทรศัพท์จดจำคำใดคำหนึ่งไว้ใช้ในอนาคต ให้พิมพ์คำนั้น แตะคำ แล้วกดเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากคำนั้นในแถบคำที่แนะนำ

หากคุณไม่ต้องการให้ระบบแนะนำคำหรือต้องการรีเซ็ตพจนานุกรมส่วนตัว ให้ทำดังนี้

Windows Phone 8

  1. ไปที่ การตั้งค่า > แป้นพิมพ์ แล้วแตะแป้นกดภาษาของคุณ
  2. ยกเลิกการทำเครื่องหมาย แนะนำคำ
  3. กดปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อกลับไปที่หน้าแป้นพิมพ์
  4. กด ขั้นสูง > รีเซ็ตการแนะนำ เพื่อลบคำทั้งหมดที่คุณเพิ่มไว้ในรายการคำแนะนำของคุณ แต่เก็บคำที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

Windows Phone 7

  1. ไปที่ การตั้งค่า > แป้นพิมพ์ และเลือกภาษาที่ป้อนใต้ เลือกภาษาแป้นพิมพ์
  2. กด การตั้งค่าการพิมพ์ และกดภาษาที่ป้อนใต้ แป้นพิมพ์
  3. ยกเลิกการทำเครื่องหมาย แนะนำคำและไฮไลต์คำที่สะกดผิด
  4. กดปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อกลับไปที่หน้าการตั้งค่าการพิมพ์
  5. กด รีเซ็ตการแนะนำ เพื่อลบคำทั้งหมดที่คุณเพิ่มไว้ในรายการคำแนะนำของคุณ แต่เก็บคำที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ