ก่อนที่คุณจะให้แท่นชาร์จไร้สายของ Nokia ปรากฎอยู่ในรายการอุปกรณ์ คุณจะต้อง แตะ ด้วยโทรศัพท์ แล้วกด accept (ยอมรับ) ในข้อความโต้ตอบที่แสดงขึ้น

คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม Nokia Bluetooth ลงในรายการอุปกรณ์ได้โดยการจับคู่อุปกรณ์เหล่านั้นกับโทรศัพท์ อุปกรณ์เสริมที่รองรับในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ JBL PlayUp Portable Wireless Speaker สำหรับ Nokia, JBL PowerUp Wireless Charging Speaker สำหรับ Nokia, Nokia Purity Pro Wireless Stereo Headset โดย Monster, Nokia Reaction Mono Headset และ Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริม Nokia อื่นๆ ยังสามารถใช้งานกับโทรศัพท์ได้ตามปกติถึงแม้ว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะไม่รองรับก็ตาม