ฉันสามารถซิงค์รายชื่อและปฏิทินระหว่าง Lumia กับ Outlook 2013 ได้หรือไม่

ได้ ตั้งค่าบัญชี Microsoft ใน Outlook 2013 ผ่านทางตัวเลือก Exchange ActiveSync (เซิร์ฟเวอร์คือ m.hotmail.com) แล้วจึงย้ายรายชื่อ ปฏิทิน และงานต่างๆ ลงในบัญชี Microsoft จากนี้ รายการต่างๆ เหล่านี้จะซิงค์ระหว่างโทรศัพท์ Lumia กับ Outlook โดยอัตโนมัติโดยใช้บัญชี Microsoft เป็นสื่อกลาง