ได้ ตั้งค่าบัญชี Microsoft ใน Outlook 2013 ผ่านทางตัวเลือก Exchange ActiveSync (เซิร์ฟเวอร์คือ m.hotmail.com) แล้วจึงย้ายรายชื่อ ปฏิทิน และงานต่างๆ ลงในบัญชี Microsoft จากนี้ รายการต่างๆ เหล่านี้จะซิงค์ระหว่างโทรศัพท์ Lumia กับ Outlook โดยอัตโนมัติโดยใช้บัญชี Microsoft เป็นสื่อกลาง